Gölge Analizi

GÖLGELENME TESTİ

Gölge faktörü güneşe dayalı elektrik üretim santrallerinin çalışma performansını olumsuz yönde etkilemektedir. Gölgeler, ışınımın fotovoltaik panele ulaşmasına engel olup, panel yüzeyinde sıcaklık farkı oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Device

Bu durum santral çalışma performansında ve yıllık üretim seviyesinde %5-10 arasında verim ve finans kaybı meydana getirmektedir. Güneş santralinin üretim değerlerini maksimum seviyeye çıkarabilmek için gölge faktörünün minimum seviyede tutulması gerekmektedir.  

Güneş Elektrik Santralindeki Gölgeler;  

  • Fotovoltaik modül kirliliğinden, 
  • Çevredeki ağaçlar ve komşu binalardan,
  • Geçici ve doğal gölgelenmelerden,   
  • Güneş paneli çevresinin kalınlığından ve yanlış konumlandırılmasından, 
  • İki ayrı panel dizisinin birbiri ile arasındaki mesafesinden kaynaklı olarak meydana gelmektedir.   

Solar bakım ekibimiz; güneş panelinin eğim açısı, mesafe, konum ve boyutlarına bakarak 3 boyutlu simülasyonlar eşliğinde gölgelenmelerden kaynaklı kayıpları ortadan kaldırmak adına çözüm yolları belirlemektedir.