Güneş Paneli Hotspot Tespiti

HOTSPOT TESPİTİ

Fotovoltaik güneş panelleri birbirine seri bağlandığında hücrelerden herhangi birinin ürettiği akım, diğer hücrelerin ürettiği akımdan daha düşükse panel yük durumuna geçip ters gerilim oluşturarak elektrik enerjisi üretmek yerine, enerjinin ısıya dönüşerek hücre sıcaklığını arttırması hot spot etkisi olarak nitelendirilir. Hotspotlar; çizik, çatlak, hasar, darbe, güç kaybı, nem, kırık hücre, kuş pisliği, gölge ve bazı üretim hatalarından kaynaklı oluşabilir.

Device

Normal hücreler ile hotspotlu hücreler arasındaki termal sıcaklık farkları çok yüksek derecelere çıkabilir. Hotspot etkisi altında kalan hücrelerin sıcaklığı 150 derecenin üzerine çıkması durumunda hücre tamamen bozulabilir. Hotspotlar fotovoltaik panellerin çalışma verimini olumsuz yönde etkileyerek ciddi zararlar verebilir ve modüllerin yanmasına dahi sebep olabilir.

Hot spot hatalarının önlenebilmesi için Solar Bakım ekibi ile iletişime geçerek hotspot kontrollerini neden yaptırmanız gerektiğine karar verebilirsiniz.