Topraklama Testi

TOPRAKLAMA TESTLERİ

Topraklama testi; elektriksel arıza, insan sağlığı ve yangın riskleri açısından topraklama direncinin uygunluğunun kontrol edilerek güvence altına alınması için yapılan testtir. Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim noktalarında topraklama yapılması ve testlerinin kurulum aşamasından itibaren periyodik olarak gerçekleştirilmesi ciddi önem arz etmektedir.

Device

Elektrik üretim, iletim, dağıtım ve tüketim noktalarında kullanılan tüm ekipmanların eş potansiyelde olabilmesi için toprakla ve birbirleriyle bağlantısı sağlanmalıdır.  Topraklamada ve eş potansiyelde ortaya çıkabilecek bir kopukluk topraklama direncini arttırabilir, uygun direnç değerlerinden daha büyük olması durumunda sistemde ciddi hasarlar oluşturabilir.  

Periyodik Topraklama Testleri; 

  • Şok etkisine neden olabilecek kaçak akımlara karşı insan sağlığını, elektrik ve mekanik ekipmanlarını korumak,
  • Yıldırımdan korunma ekipmanlarının periyodik kontrollerini ve işlevselliğini sağlamak, 
  • Yalıtımdan kaynaklı oluşabilecek kusurları tespit etmek için gereklidir. 

Tesislerinizde, topraklama testlerinin periyodik olarak kaydedilmesi, topraklama direncinin uygun direnç değerlerinin üzerinde olması durumunda ise ek önlemler alınması gerekmektedir. Bu konu hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak için Solar Bakım ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.