İzolasyon Testi

AC & DC İZOLASYON TESTİ

Makine veya ekipmanlardan kaynaklı elektriksel kaçakların, çevre üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkileri en aza indirgemek amacıyla AC & DC izolasyon direnç testi yapılması oldukça önemlidir.

Device

Aşırı sıcak/soğuk, nem, kir, kar, yağ ve titreşim hareketleri; kablolar ve diğer ekipmanlarda aşınma ve yıpranmaya sebep olacağı gibi, yalıtım malzemelerinin de elektriksel dirençlerini azaltabilir.  Bu durum hem güvenlik (insanlar ve mülk) hem de üretim/tüketim tesislerinde maliyet açısından ciddi kayıplara yol açan kaçak akımları arttırabilir. 

AC&DC İzolasyon direnç testi 

  • Fotovoltaik paneller ile toprak arasında yalıtım hatası olup olmadığını tespit etmek, 
  • Eviricilerin (inverterlerin) ve diğer elektriksel tüm ekipmanların devre dışı kalmasını engellemek,  
  • AC & DC akım tarafında herhangi bir faz toprak hatası olup olmadığını kontrol etmek, 
  • Kablolar ile alakalı sorunları gidermek ve periyodik koruyucu bakım işlevi görmek, 
  • Elektriksel ekipmanların üretimden/kurulumdan kaynaklı hatalarının olup olmadığını kontrol etmek amacıyla yapılır. 

AC & DC izolasyon test sonuçları, sınır değerlerin altında ise tesislerde elektriksel risk meydana gelmektedir. Solar bakım ekibi tarafından yapılan önleyici bakımlar; izolasyon kaynaklı kusurların tespiti ve bu kusurların giderilmesi için gerekli izolasyon şartlarını sağlamaktadır.